Oxelösunds Filatelistförening
Start Verksamhet Mötestider Ungdom Häftessekt.
Stämplar D-län Frimärkets Dag Jubileum Styrelse Kontakt
Mässor Samlar Historik Länkar Arkiv

OXELÖSUNDS FILATELISTFÖRENING 50 ÅR!

För 50 år sedan, år 1963 bildades Oxelösunds Filatelistförening av några entusiastiska frimärkssamlare varav en handfull fortfarande är aktiva medlemmar.

Medlemsantalet är för närvarande 75, av dem är sju kvinnor. Ett tiotal ungdomar har sina egna träffar liksom häftessamlarna, som med sina 15 medlemmar är en av landets mest aktiva.

Under föreningens 50-åriga existens har drygt 900 protokollförda möten hållits. Det innebär i genomsnitt 18 möten per år.

Två stolta mottagare av förtjänsttecken: Åke Karlsson och Per-Åke Norberg.
Årets första möte råkade infalla exakt på 50-årsdagen och dagen till ära visades bilder på klubbens olika aktiviteter och arrangemang under åren t.ex. Frimärkets Dag, utställningar, Öppet Hus i klubblokalen, jubileumsfester etc.

Dagen därpå hölls den stora jubileumsfesten med trerätters middag, underhållning, tal, utdelning av utmärkelser m.m. De som fick motta förtjänsttecken för långt och engagerat arbete för föreningen var nuvarande ordföranden Åke Karlsson, cirkulationsföreståndaren och tillika vice ordföranden Per-Åke Norberg samt klubbmästaren Helmer Andersson.

Vår stora jubileumsutställning på Oxelösunds Bibliotek under den tredje festdagen innehöll exponat från inte mindre än 16 medlemmar, varav fyra kom från ungdomsavdelningen. Syftet var att visa på hur många olika sätt man kan samla frimärken.

Efter vernissagen höll Göran Heijtz ett mycket uppskattat föredrag om Stockholmsolympiaden 1912 inför ett 30-tal intresserade åhörare.
© 2014-24 Oxelösunds FilatelistföreningKeywords: Oxelösunds Filatelistförening, Filateliförening, Frimärksklubb, Frimärkssamlare, Oxelösund och Nyköping, Södermanland