Oxelösunds Filatelistförening
Start Verksamhet Mötestider Ungdom Häftessekt.
Stämplar D-län Frimärkets Dag Jubileum Styrelse Kontakt
Mässor Samlar Historik Länkar Arkiv

Historik

Efter flera försök att starta en frimärksklubb bildades Oxelösunds Filatelistförening den 10 januari 1963, av några entusiastiska frimärkssamlare, och Sigurd Hulander valdes till föreningens förste ordförande.

Vykort från 1962 med flygfoto över nordöstra Oxelösund. I huset längst till höger i förgrunden låg föreningens första klubblokal med adressen Oxelögatan 11B.
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed.

Redan från starten fanns en ungdomsavdelning, som liksom vuxenavdelningen stadigt ökade sitt medlemsantal för att år 1974 samla inte mindre än 57 ungdomar medan 95 vuxna registrerades. Ungdomarnas intresse för frimärkssamlandet började avta i mitten av 1990-talet, medan intresset bland de vuxna bara minskat marginellt.

Samlingslokalen har varierat under åren. En period hyrde vi en lokal på Trädgårdsgatan. 1974 hölls sammanträdena på Alstigen 10 fram till 1980-talet då vi flyttade till ett mycket trångt utrymme på Ramdalsanläggningen. 1983-1987 höll vi till i Tallbacksskolan i Sunda och därefter hyrde vi en källarlokal i Folkets Hus. Hyreshöjningar gjorde att vi flyttade tillbaka till Alstigen 10, något vi aldrig ångrat.

Propagandaevenemang av typ Frimärkets Dag och Öppet Hus har arrangerats av föreningen varje år. När Frimärkets Dag återupptogs 1972 var föreningen med från första början och har arrangerat Frimärkets Dag i Oxelösund varje år sedan dess. De bästa besökssiffrorna hade vi på 1980-talet då antalet besökare kunde överstiga 500. På Frimärkets Dag 1986 hedrades föreningen av ett mycket uppskattat besök av den kände frimärksgravören Lars Sjööblom.

Häftessamlandet är mycket populärt bland våra medlemmar och redan 1998 startade häftessektionen egna träffar. Häftessektionen en av Sveriges största och mest aktiva.

Sedan många år bedrivs verksamheten med möten var 14:e dag, utom sommartid, för såväl huvudförening som häftessektionen och ungdomssektionen. Varje sektion har 18 möten per år, fördelade på 9 möten vardera under vår- resp. höstsäsongerna. Totalt blir det 54 möten för de tre sektionerna tillsammans.

I samband med firandet av föreningens 50-årsdag 2013 arrangerade vi en stor jubileumsutställning i Oxelösunds Bibliotek med exponat från inte mindre än 16 medlemmar, varav 4 från ungdomsavdelningen. Exponaten var utvalda med syftet att visa på många olika sätt att samla frimärken.

Det kamratgäng som föreningens medlemmar representerar kan väl anses illustrera det välkända mottot: Filatelia unit, frimärken förenar.
© 2014-24 Oxelösunds FilatelistföreningKeywords: Oxelösunds Filatelistförening, Filateliförening, Frimärksklubb, Frimärkssamlare, Oxelösund och Nyköping, Södermanland