Oxelösunds Filatelistförening
Start Verksamhet Mötestider Ungdom Häftessekt.
Stämplar D-län Frimärkets Dag Jubileum Styrelse Kontakt
Mässor Samlar Historik Länkar Arkiv

Arkiv 2020

Här finns material som publicerats på första sidan under 2020.

Inställd verksamhet - igen!

Med tanke på de ökande smittspridningen tvingas vi tills vidare ställa in även de enklare träffarna vi har haft.
Publicerad: 2020-11-10

Enklare klubbträffar

Verksamheten med enklare klubbträffar har haft 7 till 10 deltagare vid varje tillfälle. De avses fortsätta tills vidare. Träffarna gör det möjligt delta i cirkulationsverksamhet, låna kataloger och litteratur, handla tillbehör etc.
Publicerad: 2020-11-02

Frimärkets dag 2020

Frimärkets dag infaller i år den 14 november. Då klubbens lokal är alltför liten för att vi skall kunna uppfylla rekommendationerna med anledning av Covid-19 kommer klubben inte att genomföra Frimärkets dag i år.
Publicerad: 2020-11-02

Första klubbträff "light" genomförd

Den 1 oktober genomfördes den första av de enklare träffar, som aviserats tidigare. Träffen varade i ca en timme och lockade ett tiotal medlemmar. Alla deltog inte hela tiden utan vi var sju som mest samtidigt. Avsikten är att fortsätta dessa enklare träffar under hösten. Nästa träff blir den 15:e oktober.
Publicerad: 2020-10-02

Mötesstart 1 oktober 2020

Som framgår av Anders brev nedan startar vi med en enklare träff den 1 oktober kl. 19.00, samt en cirkulation av urvalshäften enligt tidigare information. Brevet har även distribuerats som mejl.
Publicerad: 2020-09-22

Fortsatta verksamheten

Hej!

Jag hoppas att ni har det bra.

Vi lever som bekant i konstiga tider och själv känner jag att jag byter uppfattning oftare än vad jag byter skjorta. Efter att ha pratat med några av er och upplevt en iver att på något sätt få igång någon form av verksamhet, men också en oro för de risker som föreligger, föreslår jag följande.

- Med start det 1/10 har vi enklare träffar, för de som vill, på ordinarie mötestid. Det blir ingen ordinarie mötesförhandling och inte heller någon fika.

- Förutom tillgången till biblioteket blir det möjligt att träffas och Per-Åke kommer ha med en laddning med urvalshäften att bläddra i.

- Handsprit finns tillgänglig och blir vi fler än 10 deltagare är munskydd obligatoriskt. Munskydd kommer finnas tillgängliga.

- Är man krasslig stannar man förstås hemma och skulle någon bli sjuk upp till 48h efter mötet måste man meddela för att på så sätt ge andra chansen till självkarantän.

- Det är också viktigt att ni stannar hemma om ni är det minsta tveksamma. Våra möten är förstås alltid frivilliga, men i detta läge är det ännu tydligare att var och en själv måste bedöma risk och konsekvens. Ni som väljer att komma accepterar därmed också de försiktighetsåtgärder som har bestämts.

- För er som väntar med att ta upp mötesverksamheten kommer vi ordna en distributionskedja med urvalshäften enligt tidigare kommunicerad princip. Man måste alltså inte komma till lokalen för att få ta del av urvalshäften. OBS! Här är det viktigt att ni som tidigare har anmält intresse återkopplar till mig om ni kommer till träffarna i Oxelösund eller om ni vill stå kvar på en distributionslista.

Jag hoppas att ni har förståelse för de snabba kasten mellan olika direktiv och förslag kopplade till vår verksamhet. Det är en svår balansgång vi försöker gå. Återkom gärna med frågor eller kommentarer.

M.v.h.

Anders
Publicerad: 2020-09-22

Klubbens bibliotek

I den rådande situationen kommer klubbens bibliotek hålla öppet torsdagar jämna veckor kl.19.00-19.30, för medlemmar som behöver låna kataloger och annan litteratur. Öppethållandet blir alltså på de tider vi normalt haft ordinarie klubbmöte. Närmaste öppethållanden blir den 3:e och den 17:e september.
Publicerad: 2020-08-21

Träff om cirkulationsverksamheten

Den 20:e hölls den aviserade träffen där Per-Åke redovisade och informerade om försöken att få igång cirkulationsverksamheten, som legat nere sedan mars. Förslaget att ha öppet för utlåning från biblioteket avhandlades..
Publicerad: 2020-08-21

Situationen inför höstens verksamhet

Kära medlemmar!

Jag hoppas att ni har haft en bra sommar och att ni har fått behålla hälsan.

Med tanke på det rådande läget, där inget väsentligt har förändrats i folkhälsomyndighetens rekommendationer, ser vi oss tvungna att skuta upp starten av höstens möten. Detta är förstås olyckligt, men med direktiv om social distansering (i synnerhet om man är äldre än 70 år) känns detta som det rätta alternativet. En extra osäkerhet råder också nu när semestrar är slut och skolorna drar igång igen. Återkoppla gärna era egna uppfattningar till någon i styrelsen.

Däremot ska vi ordna en distributionslista för er som är intresserade av urvalshäftena. Meddela mig, Anders Axelsson, om ni är intresserade att ta del, så upprättar jag en lista inklusive instruktioner kring hur förfarandet ska gå till. Grundprincipen är att man levererar häftena till nästa på listan. Har man inte den möjligheten går det att ordna, men då måste jag få veta det i och med intresseanmälan.

Nu på torsdag den 20:e kl. 19:00 kommer Per-Åke finnas i vår lokal och redovisa inlämningar till urvalshäftena. Per-Åke tar en personlig kontakt med berörda.

Med Vänliga Hälsningar

Anders
Publicerad: 2020-08-16

Resterande möten under våren är inställda p.g.a. den rådande situationen med Coronaviruset.

 
Publicerad: 2020-04-17

Inställt klubbmöte

P.g.a. den rådande situationen med Coronaviruset har beslutats att medlemsmötet torsdag den 19 mars är inställt. DE-träffen den 28 mars ställs in och har preliminärt nytt datum den 9 maj. Mer information om övrig verksamhet kommer.
Publicerad: 2020-03-16

Årsmöte 2020

Årsmötet genomfördes planenligt den 6 februari. Som vanligt en lugn tillställning där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och ledamöter och övriga funktionärer valdes helt enligt valberedningens förslag.

Till ny ordförande valdes Anders Axelsson efter avgående Åke Karlsson, som redan i höstas meddelat sitt beslut att inte ställa upp till omval. Thomas Kinell och Per-Åke Norberg framförde tacktal för allt arbete Åke lagt ned under sina 33 år som ordförande.
Lista över ledamöter/funktionärer (PDF)
Publicerad: 2020-02-08

God fortsättning på det nya frimärksåret!

Hoppas att helgerna varit trevliga! Snart startar vårsäsongen och då finns det alltid något att se fram emot.

Lördagen den 29 februari är det dags för Torshällaklubbens populära frimärks- och vykortsmässa, se mässor och evenemang. Och lördag den 28 mars anordnar vi en träff i vår klubblokal för stämpelsamlare från D och E län.

Årsmötet kommer att hållas den 6:e februari. Info om auktioner och extraträffar utöver ordinarie mötesprogram kommer här på hemsidan när beslut om dessa har träffats.
Publicerad: 2020-01-03

Cirkulationsverksamheten

Inför vårsäsongen vill Per-Åke gärna ha påfyllning med urvalshäften till cirkulationsverksamheten.

Medlemsavgiften för 2020

Avgiften är oförändrat 150 kr och skall vara betald senast den 29 februari. Föreningens Bankgiro: 234-2525. Glöm inte att ange namn eller medlemsnummer.
Publicerad: 2020-01-03

Arkiv -huvudsida.
© 2014-22 Oxelösunds FilatelistföreningKeywords: Oxelösunds Filatelistförening, Filateliförening, Frimärksklubb, Frimärkssamlare, Oxelösund och Nyköping, Södermanland