GNESTA  N60cLBB1

LBB 1 Laxne

TidsperiodTidigast kändSenast känd
1969XXXX-197908081979-08-08


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd mm
YBh-YD mm
Namnets längd mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm