GNESTA  N62cPOSTOMBUD1

POSTOMBUND 1 Ehrendal

TidsperiodTidigast kändSenast känd
19351001-193912311936-10-161938-04-08


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd mm
YBh-YD mm
Namnets längd mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm