GNESTA  N60cD_T2

TidsperiodTidigast kändSenast känd
19770607-198009171977-06-071980-09-17


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd18 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm