GNESTA  G59b_T1

TidsperiodTidigast kändSenast känd
19650603-196912101965-06-031969-12-10


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd17,5 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm