GNESTA  N58p

TidsperiodTidigast kändSenast känd
19140102-193505291914-01-021935-05-29


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd23 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm