GNESTA  N58a LBR

TidsperiodTidigast kändSenast känd
19300718-194408261930-07-181944-08-26


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd20 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm