GNESTA  N26

TidsperiodTidigast kändSenast känd
19030902-193810291903-09-021938-10-29


Yttre diameter24 mm
Bokstavshöjd4,5 mm
YBh-YD1 mm
Namnets längd21 mm
Årtalets höjd4 mm
Avståst. /  mm