GNESTA  N17

TidsperiodTidigast kändSenast känd
19350204-193505311935-02-041935-05-31


Yttre diameter24 mm
Bokstavshöjd4 mm
YBh-YD mm
Namnets längd21 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm