GNESTA  N16

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18791221-188401151879-12-211884-01-15


Yttre diameter21 mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd17 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm