GNESTA  N14_T1

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18940116-XXXXXXXX1894-01-16


Yttre diameter21 mm
Bokstavshöjd2,5 mm
YBh-YD mm
Namnets längd20 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm