GNESTA  N14

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18940102-195101021894-01-021951-01-02


Yttre diameter20 mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd22 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm