GNESTA  N10 T2

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18670430-189203011867-04-301892-03-01


Yttre diameter23 mm
Bokstavshöjd4 mm
YBh-YD2 mm
Namnets längd19 mm
Årtalets höjd3,5 mm
Avståst. /  mm