GNESTA  N4

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18630101-188812221888-12-22


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd mm
YBh-YD mm
Namnets längd mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm