STRENGNÄS  N14

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18860304-190204221886-03-041903-04-22


Yttre diameter23 mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd21 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm