STRENGNÄS  N10 _T4

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18771106-189307021877-11-061893-07-02


Yttre diameter25 mm
Bokstavshöjd4 mm
YBh-YD2 mm
Namnets längd21,5 mm
Årtalets höjd3,5 mm
Avståst. /  mm