STRENGNÄS  N10 _T2

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18610102-187309221861-01-201873-09-22


Yttre diameter24,5 mm
Bokstavshöjd4 mm
YBh-YD1,25 mm
Namnets längd20,5 mm
Årtalets höjd4 mm
Avståst. /  mm