STRENGNÄS  N6-T3a-blå

TidsperiodTidigast kändSenast känd
1852XXXX-1858XXXX1858-


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd mm
YBh-YD mm
Namnets längd mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm