STRENGNÄS  N6_T3

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18510828-185610231851-08-281856-10-23-


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd mm
YBh-YD21 mm
Namnets längd3,5 mm
Årtalets höjd18,5 mm
Avståst. /  mm