STRENGNÄS  N6_T2

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18340102-183804011834-01-021838-04-01


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd mm
YBh-YD20,5 mm
Namnets längd3,5 mm
Årtalets höjd18 mm
Avståst. /  mm