STRENGNÄS  N6_T1

TidsperiodTidigast kändSenast känd
183009xx-183412XX1830-10-201833-12-30


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd mm
YBh-YD21 mm
Namnets längd4 mm
Årtalets höjd18 mm
Avståst. /  mm