RUNTUNA  N59c POB 1

POB 1 Kappsta

TidsperiodTidigast kändSenast känd
19370601-19610630


Yttre diameter mm
Bokstavshöjd mm
YBh-YD mm
Namnets längd mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm