RUNTUNA  N59b

TidsperiodTidigast kändSenast känd
19350718-196704121935-01-141968-08-13


Yttre diameter24,5 mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD2 mm
Namnets längd19 mm
Årtalets höjd3 mm
Avståst. /  mm