RUNTUNA  N16

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18810101-188511191881-01-041885-11-19


Yttre diameter22 mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd18 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm