RUNTUNA  N14

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18850325-192508121885-03-251925-08-12


Yttre diameter23 mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd21 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm