RUNTUNA_1875  N16

TidsperiodTidigast kändSenast känd
18750101-188003311875-03-241880-03-08


Yttre diameter22 mm
Bokstavshöjd3 mm
YBh-YD mm
Namnets längd18 mm
Årtalets höjd mm
Avståst. /  mm